Zwi?zki biologicznie aktywne

Oferujemy rozwi?zania dla dzia?ów B+R, uczelni i instytutów zajmuj?cych si? badaniami in vitro oraz in vivo zwi?zków biologicznie aktywnych. Jako rezultat nawi?zanej wspó?pracy przekazujemy pe?n? bibliotek? zwi?zków, w oparciu o przekazan? list?. Do substancji do??czamy ich charakterystyk? (NMR, HRMS, IR, HPLC) czyli to?samo?? i czysto?? substancji. Dzi?ki temu, materia? b?dzie cenny tak?e z punktu widzenia publikacji naukowej.

Typowo, zwi?zki przygotowywane s? w ilo?ciach miligramowych, jednak?e ich ilo?ci s? do indywidualnego ustalenia ze zleceniodawc?.

Umów spotkanie lub zadaj pytanie: contact@8fc.eu

All rights reserved 8FC | infinite fine chemicals
Kodowanie strony: KreatywnaFabryka.com