O firmie


Idea:

 

       

Na sukces Infinite Fine Chemicals pracuje zawodowy zespó? chemików technologów i in?ynierów. Wysokie kwalifikacje poparte wieloletnim do?wiadczeniem w syntezie organicznej pozwalaj? na produkcj? wyspecjalizowanej chemii a? do skali multikilogramowej.??czymy nauk? z biznesem, kieruj?c produkty naszych klientów w stron? innowacji. Projektujemy i wytwarzamy zwi?zki chemiczne u?ywane do produkcji leków, kosmetyków, preparatów biobójczych, ?rodków ochrony ro?lin, barwników, jak równie? te wykorzystywane w innych ga??ziach przemys?u. Nasz? mocn? stron? jest wiedza. W oparciu o ni? wcielamy tak?e w ?ycie indywidualne pomys?y naszych klientów.

 

 


 

   

 


All rights reserved 8FC | infinite fine chemicals
Kodowanie strony: KreatywnaFabryka.com